Balíček pro 1. stupeň, družiny i MŠ

Program Les ve škole nebyl sice primárně určen mateřským školám, ale naše lekce z výukových plánů pro 1. stupeň ZŠ rády využívají i v mateřinkách. Lekce jsou propojené příběhem, jenž v sobě nese hlavní téma celého ročního plánu, které je pro každý ročník jiné. Je možné lekce realizovat kdykoliv během školního roku podle toho, jak témata lekcí zapadají do vašeho plánu.  

Cena balíčku pro 1.st, družiny i MŠ

Cena za zapojení do programu za rok

1200 Kč

Původní cena balíčku je díky podporovatelům SFŽP, MHMP, nadacím, firmám a drobným dárcům snížená
z 6 200 Kč na 1200 Kč. 

Ve formuláři do poznámky, PROSÍM napište, že chcete balíček jen pro 1. stupeň.

Získejte se svou třídou certifikát Lesní třída

Certifikát Lesní třída získáte po zapojení do programu, pokud nám na konci školního roku zašlete vyplněný dotazník a fotky z venkovní výuky. Jste-li aktivnější škola, obdržíte od nás jako dárek roční patronaci na 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Přečtěte si zkušenosti zapojených pedagogů a třeba i vy půjdete ven s námi :)

"Ač jsou metodiky určeny primárně pro ZŠ, v MŠ je lze snadno využít a dále s nimi pracovat. Přístup ve výuce v první třídě se velmi podobá přístupu ve výuce ve školce. Děti k činnosti motivujeme pomocí příběhů a loutek v tomto případě ponožkovým průvodcem nebo příběhy skřítků."

Zuzana Zembalová, MŠ Ve Stínu, Praha 10

Všechna oddělení ŠD v 14. ZŠ Plzeň v průběhu školního roku za doprovodu lesních skřítků uskutečňovala výpravy do přírody, do lesa, poznávala rostliny, živočichy a jejich pobytová znamení. Úspěšným absolvováním celého programu se školní družině podařilo získat certifikát Lesní třída pro každé oddělení a získat i roční patronaci nad 10 m² vznikajícího pralesa na Ještědském hřebeni. I v letošním školním roce v programu Les ve škole pokračujeme. Našimi průvodci jsou vyslanci bájných Stromovousů, kteří nám vysvětlí, jak je to s lesní rovnováhou. Pro malé prvňáčky jsou připravena celoroční ponožková dobrodružství v přírodě.
Doubravecké listy, Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4 Ročník MMXX Číslo 132 Říjen 2020

Jana Kovaříková, vedoucí vychovatelka ŠD 14. ZŠ Plzeň.


Roční výukové plány pro 1. stupeň základní školy a družiny

Roční výukové plány s podrobným popisem lekcí a pracovními listy do výuky je možné využít i v mateřských školách.

Hravý herbář

Jaro plné bylinek, které vás vylákají ven!
65 stran nápadů, informací a pracovních listů. 

Družiny venku 1

Staňte se lesní družinou. Poradíme vám, jak na to, aby si děti ve vaší družině užily. ...

Družiny venku 2

Další inspirující aktivity doplněné dny, které táhnou ven, fotkami a rozdělené podle ročních období. ...

1. ročník - Les všemi smysly

Jak voní les? A jak chutná? Les zkoumáme očima, můžeme ho poslouchat, ochutnat...

2. ročník - Lexikon lesních skřítků

Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem...

3. ročník - Tajemství vody v lese

Les se ocitl v úzkých. Vzali si jej na mušku Vodomorové, bytosti, které pasou po ...

4. ročník - Lesní rovnováha

Na Zemi kdysi žili bájní Stromovousové, stvořitelé lesa. Po nějaké době chtěli ...

5. ročník - Pod nebem Země

Jaké jsou podoby lesa a jeho obyvatel v různých klimatických podmínkách? ... 

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa ve škole?

Odebírejte newsletter s novinkami, získáte Ochutnávku z Lesa ve škole a ukázky z metodiky, ZDARMA

Podpořte nás:

Vaše finanční podpora nám pomáhá učit i vaše děti, aby přírodě rozuměly a chránily ji.

Chci vás podpořit

Napište nebo zavolejte, poradíme vám.

e-mail: lesveskole@terezanet.cz 

telefon: 739 466 341

Sledujte