Jak učit venku

Letní návštěva v Novém pralese

Získali jste letos certifikát Lesní třída a s ním jako dárek od nás roční patronát nad kouskem Nového pralesa na ještědském hřebeni? Vypravili jsme se do něj koncem června, abychom vám přiblížili, o čem ten prales vlastně je a jak to v něm vypadá.

10. 7. 2020   Autorka: Petra Vaňková                                                                                              

Do Nového pralesa si můžete udělat výlet se svou třídou - v tom případě doporučujeme objednat se na exkurzi s odborným výkladem nebo si domluvit ekovýchovný program. Také si tam můžete zajet jen tak na výlet a projít si naučnou stezku, okolí pralesa a návštěvu spojit i s vyjížďkou lanovkou na Ještěd, jako to udělala naše mentorka a paní učitelka ze ZŠ Stříbrná Skalice Martina Studzinská. Mimochodem, Martina pořídila krásné fotky, protože jí vyšlo slunečné počasí. Tady si je můžete prohlédnout. Nedaleko pralesa má organizace Čmelák, která prales spravuje, také chalupu k ubytování.

Na Ještědský hřeben jsme vyrazili společně s paní Márií Kazmukovou z pražského Magistrátu. Ta plánuje zrealizovat tzv. Tiny Forests na některých pražských školních pozemcích a TEREZU chce přizvat k partnerství.

Po krátkém výletu lanovkou na Ještěd, před kterým nás neodradil déšť ani mlha, jsme dojeli k chatě Pláně, kde už na nás čekal Jiří Antl. V hustém dešti jsme si se zaujetím poslechli jeho vyprávění o vzniku a důvodech Nového Pralesa.

FAKTA O NOVÉM PRALESE:

  • Nový prales má v současné době 35 ha - Čmelák odkoupil de facto mrtvý monokulturní les, který obnovuje a vrací do něj život.
  • Prales vzniká od roku 2004.
  • Na těchto pozemcích dříve rostly jen smrky, které sem před 50 lety vysázel člověk pro své potřeby a zájmy bez ohledu na budoucnost. Kromě mechu a jehličí tu nebyl žádný život. Byla to taková smrková poušť.
  • Byla odstraněna část smrků, aby se les prosvětlil, a na jejich místo bylo vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin. Lokalita je součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000 a je domovem mnoha druhů chráněných rostlin a živočichů.
  • Přeměnou lesa se sem vrací druhová pestrost rostlin a živočichů.
  • Nově vzniklý smíšený les lépe dokáže zadržet vodu v krajině a odolávat kalamitám jako je například kůrovec.
  • Nový prales může posloužit jako modelový příklad pro obnovu jiných smrkových monokultur.


Pohled na starý smrkový les, který ještě nebyl přeměněn, byl dost ponurý. Pravidelné řádky starých proschlých stromů, kolem žádná jiná známka života... Pak jsme se ale posunuli dále do lesa, kde už to vypadalo živěji. Les byl prosvětlen a v oplocenkách, které chránily stromy před zvěří, zeleně bujely jedle, buky, jasany, javory další mladé stromky. "Oplocenky jsou nutností, jinak si na stromky bude zvěř chodit jako do cukrárny a nic nám z nich nezbude," komentuje Jiří Antl.

"Smrky nekácíme všechny, aby nevznikaly holiny. Holinám se vyhýbáme, protože se holá plocha mnohem rychleji vysouší, což je přesně to, co novým sazenicím nesvědčí. Sice sazenice na holině vyrostou rychleji, ale nejsou tak odolné a dlouhověké jako ty, co vyrůstají v polostínu. Pokud ale už někde holina je, je samozřejmě možné sázet stromy i na ní. Ona tady ta holina brzy bude také. Kůrovec se natolik rozmáhá, že do pěti, do deseti let tady smrky pravděpodobně nebudou vůbec."

Kromě sázení stromů Čmelák poskytuje útočiště také různým živočichům. Staví pro ně soví a netopýří budky a vyhloubil tůňku pro obojživelníky. Sečením luk vytváří prostor pro vzácnější lesní druhy rostlin, které by jinak neměly šanci vyrůst.

Pomoci s obnovou Nového pralesa může každý. Ať už zakoupením zmíněného certifikátu (vhodný i jako dárek), dobrovolnickou účastí na sázení stromů nebo třeba ubytováním na chatě - výdělek z ubytování jde také na obnovu pralesa. Vezměte tedy děti a vyrazte s nimi sázet zdravý les, který tu bude i pro budoucí generace.

Vzdělávací centrum TEREZA v rámci programu LES VE ŠKOLE nákupem certifikátů pro Lesní třídy letos podpořila obnovu Nového pralesa částkou 25.000,- Kč.

Nový prales

Návštěva Nového pralesa na Ještědském hřebeni

Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa ve škole?

Odebírejte newsletter s novinkami, a získejte Ochutnávku z Lesa ve škole ZDARMA

Podpořte nás:

Vaše finanční podpora nám pomáhá učit i vaše děti, aby přírodě rozuměly a chránily ji.

Chci vás podpořit

Napište nebo zavolejte, poradíme vám.

e-mail: lesveskole@terezanet.cz

telefon: 739 466 341

Sledujte