Jak učit o přírodě v přírodě

Bariéry

Hodně škol má za cíl začít učit v přírodě nebo zvýšit počet hodin strávených venku. Ve splnění těchto cílů jim často brání několik překážek. Podíváme se spolu na nejčastější překážky venkovního učení a ukážeme si, jak si s nimi poradit.

Nedostatek času

Jak příprava na výuku venku, tak samotná výprava s dětmi do přírody zabere nějaký čas. Naše výukové plány jsou navržené tak, aby vám přípravu co nejvíce ušetřily. Níže také najdete několik tipů, jak zorganizovat výuku v přírodě v rámci spojování hodin.

Bariéra: nevím, jak skloubit venkovní výuku s výukou uvnitř

Řešení:

Je dobré si výuku venku zkoušet po kratších úsecích, zažít si ji postupně po jednotlivých krocích. Je třeba dobře promyslet návaznost na celek, dát si čas a zařadit učení venku třeba až na konec tématu, informovat o příkladech dobré praxe z jiných škol.

Bariéra: 45 minut je na venkovní výuku příliš krátká doba

Řešení:

Pomůže organizační sladění týmu, spojování hodin, domluva s vedením školy a vysvětlení důvodů, proč je učení venku tak důležité.

Často ale na vysvětlení a vyzkoušení probíraného učiva stačí i 1 vyučovací hodina. Roční plány Lesa ve škole jsou navrženy tak, aby učitelé odučili to, co je třeba, a přitom nevynechali možnost jít s dětmi ven. S dětmi byste měli vyrazit ven ideálně každý týden.


Chybí podpora od vedení školy, kolegů

Než představíte vedení školy a kolegům váš nápad o zařazení výuky v přírodě do běžné výuky, je dobré se na to připravit. Pomoci vám můžou argumenty, proč učit venku. Dále je dobré ostatní seznámit s tím, co výuka venku bude znamenat v rámci organizace výuky. Na závěr můžete shrnout cíl učení venku a zmínit přínos, který škole přinese zařazení učení venku.

Bariéra: Necítím podporu ze strany vedení i mých kolegů

Řešení:

Vaším parťákem může být některý z našich mentorů nebo se můžete obrátit přímo na nás. Také můžete zkusit parťáka v týmu získat. Můžete se přihlásit na naše semináře a otevřené akce pro učitele a veřejnost. Zkuste také využívat existující metodiky, příklady dobré praxe, a hlavně nespěchat. Všechno chce svůj čas.

Stáhněte si dopis vedení - argumentaci Proč se zapojit do Lesa ve škole:

Bariéra: Na velký počet dětí ve třídě je málo učitelů

Řešení:

Jeden dospělý by neměl mít mimo školu na starost více než 25 žáků. Pokud je vaše třída početnější a nemáte asistenta pedagoga, domluvte se s kolegy, ideálně s někým, kdo má méně než 25 žáků, nebo má dokonce asistenta. Víme i o případech, kdy na terénní lekce chodí jeden z rodičů dětí a dozor je tím vyřešen.

Bariéra: Obava, že se děti vrátí do školy špinavé

Řešení:

Na skutečnost, že půjdete s dětmi ven, je vhodné upozornit vedení školy a personál, který se stará o úklid. Dokážeme si představit, že domluva je někdy složitá, ale věříme, že to jde.

Chybí podpora rodičů

Bariéra: Rodiče nevidí ve výuce venku přínos" Děti se nic nenaučí a jen si hrají."

Řešení:

Zkuste si sami ujasnit, proč do venkovní výuky chcete jít, pak se vám to bude lépe vysvětlovat i rodičům. Důvody, proč učit venku, najdete zde. Rodičům můžete doporučit i knihu Petra Daniše TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU, která je zdarma ke stažení .

Stáhněte si Dopis rodičům

Někdy bývá obtížné vysvětlit přínosy venkovního učení rodičům. Chceme vám to usnadnit, proto jsme pro vás připravili dopis, který si po stažení můžete upravit podle svých potřeb.

Zvládnu výuku venku?

Bariéra: Děti nejsou na výuku venku zvyklé.

Řešení:

Postupně je na výuku venku připravujte, ať je pro ně jako dlouhodobější vyústění aktivity.

Bariéra: Co když budou děti venku zlobit?

Řešení:

Venkovní prostředí vybízí k různým hrám a skotačení. Když děti sedí ve třídě, je daleko jednodušší udržet je na místě. Ve venkovním prostředí se tedy může zdát, že jsou děti živější. Benefity, které však výuka venku přináší, určitě předčí kdejaký šrám nebo nedorozumění. Dejte učení venku čas. Je možné, že první dny budou děti živé a nesoustředěné. Nechte je vyběhat. Někteří učitelé tvrdí, že venku platí stejná pravidla jako ve třídě, je to jejich učebna, jen nemá čtyři stěny. Po těchto živějších začátcích si děti na nové prostředí zvyknou a začnou se lépe soustředit.

Bariéra: Neznám místa v okolí školy, kde bychom se mohli učit

Řešení:

Je možné využít questing (šifrovaná hledačka) a tvořit ho přímo s dětmi. Můžete také využít staré fotky současných míst a srovnávat je, využít znalostí dětí o těchto místech jako motivaci. Tipy, jak vybrat místo na učení venku radíme i na stránce Příprava na učení v přírodě.


Podpořte nás:

Vaše finanční podpora nám pomáhá učit i vaše děti, aby přírodě rozuměly a chránily ji.

Chci vás podpořit

Napište nebo zavolejte, poradíme vám.

e-mail: lesveskole@terezanet.cz

telefon: 739 466 341

Sledujte