Příběh Lesa ve škole

Příběh Lesa ve škole aneb jak to všechno začalo

Projekt "Les ve škole - škola v lese" vznikl v roce 1999 díky úspěšné spolupráci státního podniku Lesy ČR a Sdružení TEREZA (dnes zapsaný ústav).

Hlavním iniciátorem projektu byly Lesy ČR, které chtěly přiblížit lesní ekosystém dětem. TEREZA byla tou dobou vzdělávací organizace se spoustou zkušeností v přípravě i řízení školních projektů a ráda se tohoto tématu ujala. V úzké spolupráci pak vznikly první pracovní listy pro děti a metodika pro učitele (dodnes používané ve školách).

U zrodu projektu stáli za Lesy ČR Ing. Jan Řezáč a Mgr. Eva Dlabolová, za TEREZu pak Ing. Jana Ledvinová, tehdejší ředitelka, a Ing. Ivana Holubcová-Hlobilová, která byla první koordinátorkou i autorkou metodik a pracovních listů. Pilotní ročník proběhl ve školním roce 1999/2000 a účastnilo se ho 200 školních tříd. Na základě jeho vyhodnocení jsme upravili metodiky a následovalo mnoho úspěšných let projektu se zapojením okolo 500 škol ročně.

TEREZA navrhla model projektu probíhajícího po celý školní rok, kde kromě práce s metodikami nechyběly ani jedno či vícedenní semináře pro učitele, vycházky do lesa s lesníky a soutěž o nejlepší závěrečnou zprávu z projektu (OZVĚNY Z LESA). Závěrečnými zprávami školy TEREZU každoročně doslova zavalily a bylo inspirativní podívat se jejich prostřednictvím do jednotlivých škol, jakými formami v nich projekt probíhá. Zprávy byly vyšperkované obrázky od dětí, příběhy z lesů, fotografiemi a častokrát doplněné i různými vlastnoručními výrobky.

První metodika ke stažení: 

Důležitým principem projektu bylo od začátku to, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese. Třídy a školy mohly také navázat spolupráci s nejbližší lesní správou. Vyvrcholením každého roku byla třídenní dětská expedice, kam byli pozváni vítězové soutěže o nejlepší zprávu. Expedice se obvykle účastnilo 5 dětí a 1 pedagog ze 6 škol. Společně s organizátory z TEREZy poznávali zajímavá místa i sebe navzájem, hráli nejrůznější hry o lese, spali uprostřed přírody...

Ke sdílení zkušeností sloužily tzv. Inspirační noviny, což vyjadřuje jasně jejich podtitul: "Inspirujte se, jak lze zajímavě učit o lese, ve škole i v lese".


Inspirační noviny ke stažení:  


Postupně v projektu přibývaly další témata s lesem úzce související:

- Les a voda

- Les a půda

- Les a klimatická změna

- Stromy

- Léto a podzim v lese

- Zima v lese

- Jaro v lese

- Zvuky lesa

- Koloběh uhlíku a les

(sepsala Dana Votápková, spoluzakladatelka TEREZY)

Později jsme došli k výukovým plánům v podobě, jakou mají dnes - pro každý ročník, který provází nějaký příběh a téma. A protože i družiny chtěly mít vlastní metodiky, vznikly pro ně dvě speciální publikace. 


Chcete dostávat čerstvou dávku novinek z Lesa ve škole?

Odebírejte newsletter s novinkami, a získejte Ochutnávku z Lesa ve škole ZDARMA

Podpořte nás:

Vaše finanční podpora nám pomáhá učit i vaše děti, aby přírodě rozuměly a chránily ji.

Chci vás podpořit

Napište nebo zavolejte, poradíme vám.

e-mail: lesveskole@terezanet.cz 

telefon: 739 466 341

Sledujte