I vy můžete mít „trochu jinou“ venkovní učebnu

21.02.2024

Před třemi lety jsme začínali plánovat první Školní les do kapsy. Dnes už jich je vysazených pět a na svoji tak trochu "jinou" venkovní učebnu se letos těší další dvě školy.

Jsme rádi, že školy mají zájem o projekt, který se zrodil v Holandsku a postupně se šíří světem. Velký dík patří nadšeným učitelkám a učitelům, kteří vidí smysl v zapojování žáků do příprav, sázení i údržby a využívání lesní učebny u školy. Naše role je podpořit jejich snahu, pomoct při shánění financí i zajistit odborníky, kteří s plánováním i výsadbou pomáhají.

Nesmíme ale zapomínat na důležitou roli všech ředitelek a ředitelů zapojených škol. Bez nich by Školní lesíky do kapsy jen těžko mohly vyrůst. Proto jsme se tentokrát zeptali právě jich, proč projekt podpořili, co pro ně lesík u školy znamená a jak jsou spokojeni.

Nabízíme Vám shrnutí rozhovoru. Pokud máte zájem si přečíst odpovědi jednotlivých ředitelek a ředitelů, celý rozhovor můžete najít v časopise Řízení školy.

Všech pět škol už svoje lesíky mají vysazené. Co pro ně Školní les do kapsy aktuálně znamená?

"Místo k učení, zútulnění části zahrady, nové místo pro hry." Mgr. Jana Hančová, ZŠ a MŠ Třebotov

V tuto chvíli pro školy jejich lesík znamená naučit se o lesík pečovat a využívat ho. A tak hledají a zkoušejí postupy a koncepce, které by fungovaly právě u nich.

Některé školy ještě plánují například doplnění štěpky, instalaci mobiliáře, ohraničení provazy, polepy oken s obrázky zasazených stromů.

Uvědomují si, že je lesík pro ně příležitostí s dětmi pozorovat, jak se jednotlivé stromky vyrovnávají s nástrahami počasí, jak rostou. Zároveň ho vnímají jako možnost vyučovat žáky venku a nabídnout jim možnost vyzkoušet si nenahraditelnou praktickou výuku.

Proč se rozhodli vysadit si lesík? Co si od toho slibovali?

"Zdálo se nám, že se jedná o zajímavou aktivitu, kdy si děti převážně ze sídliště mohou na vlastní kůži vyzkoušet činnosti jako plánování a rozměřování záhonů, výsadba stromků, rozvoz štěpky. Zároveň můžeme s dětmi pozorovat, jak se lesík vyvíjí, jak reaguje na změny počasí nebo ročních období..." Mgr. Zdeněk Burkert, ZŠ Husitská, Nová Paka

Všechny školy měly volný prostor ve svém areálu a ředitelé v rozhovoru často zmiňovali, že jim projekt přišel jako dobré spojení celoškolního projektu, zapojení dětí, zlepšení okolí a vybudování venkovní učebny.

Co výsadba vyžadovala přímo od ředitelky nebo ředitele?

"Každý projekt vyžaduje peníze a motivované lidi. Oboje zajistit je úloha ředitele. Peníze jsme získali z dotace Magistrátu hl. m. Prahy, s přípravou nám velmi pomohl pan J. Froněk z organizace TEREZA, s výběrem stromů pan V. Janeček z ČZU. Nadšené pedagogy i žáky ve škole máme, tak jsme se do projektu mohli pustit." Ing. Ivana Koubková, ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Praha 6

Výsadba vyžadovala koordinaci a motivace všech lidí ve škole. Bez úzké spolupráce s koordinátorkami – zapálenými učitelkami v jednotlivých školách by to nebylo možné. Podpora ze strany vedení pomohla při přípravách pozemku, zajištění zalévání, ale i při přípravě celodenního program projektového dne na téma les. A podpora a motivace je potřeba i teď při plánování a organizaci péče o lesík.

Jak lesík vnímají rodiče žáků a zřizovatel školy?

"Někteří rodiče poslali zpětnou vazbu, že je to fajn nápad. Sázení stromů se zúčastnil také starosta MČ Prahy 8 p. Ondřej Gros. Od začátku jsem vnímala jejich podporu." Mgr. Renata Sedláčková, ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8

Paní ředitelky i pan ředitel se ve svých odpovědích shodli, že výsadba lesíka byla zřizovatelem i rodiči přijata pozitivně. Někde se na začátku objevily pochybnosti týkající se tak husté výsadby, které se podařilo rozptýlit.

"Rodiče jsou mile překvapeni, že lesík prospívá a stromy rostou!" Mgr. Jana Hančová, ZŠ a MŠ Třebotov

Jak školy řeší údržbu lesíka a jakým potížím musí čelit? Jak se jim to daří?

"Největším problémem je pro nás aktuálně odstraňování plevele. Především třídy z druhého stupně ihned po začátku školního roku odvedly opravdu velký kus práce pod vedením pana učitele pracovních činností." Mgr. Zdeněk Burkert, ZŠ Husitská, Nová Paka

Nejčastěji zmiňovaný problém je zarůstání plevelem. Některé školy se potýkají i s odpadky a případně s okusem zajíci.

Školy většinou plánují od jara zkoordinovat péči o lesík v rámci výuky pracovních činností, ekologické výchovy případně přírodopisu. Osvědčila se i spolupráce se školní družinou. A v plánu je zapojit i školkové děti.

Jak využívají lesík k výuce nebo odpočinku ostatní vyučující a vychovatelky či vychovatelé?

"Zatím jsme na začátku cesty. Učitelé občas lesík využívají pro výuku, ale nejvíce zatím v hodinách pracovních činností plejeme. Ale i při tom pochopitelně probíhá výuka - poznávání stromů a rostlin, význam stromů atd." Mgr. Zuzana Martinovská, ZŠ Jana Wericha, Praha 17

Ve všech školách jsou stromky ještě dost malé a využívání lesíků k výuce a odpočinku se rozbíhá. Většinou se teprve domlouvá a chystá výroba a umístění sezení. Někteří učitelé už ale lesík k výuce využívají – sledují a určují stromy a byliny, mapují výskyt druhů hmyzu. Občas je v lesíku školní družina s odpoledními aktivitami. A pokud jsou u lesíka lavičky, využívají prostor i rodiče při čekání na děti.

Pro častější využití lesíků pomáhá vzájemné sdílení konkrétních příkladů z praxe.

Co dalšího ředitelky a ředitel zmiňovali?

"Sázení lesa bylo pro celou školu úžasnou akcí. Propojili se učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel i veřejnost. Pro nás a naše žáky je v současné době důležité naučit se řešit problémy, které kolem lesa vzniknou. Ale už nyní si uvědomujeme, že máme ve škole kus divoké přírody, kterou jinak dětem přímo ve škole zprostředkovat neumíme. A v tom asi největší význam této akce." Mgr. Zuzana Martinovská, ZŠ Jana Wericha, Praha 17

Láká vás také mít vlastní Školní les do kapsy? Co Vám radí ředitelky a ředitel škol, které lesíky už mají?

"Jednoznačně doporučujeme vysazovat větší stromky, aby je děti i v plevelu viděly." Zuzana Martinovská

"Doporučil bych především vše důkladně předem projednat s pedagogickým sborem i se samotnými dětmi. Důležité je také nepodcenit přípravu pozemku (řádně odplevelit, nakypřit, aby šlo stromky malým dětem dobře sázet). Nezbytné je obrnit se trpělivostí a vytrvalostí při boji s plevelem." Zdeněk Burkert

"Na začátku lesík vyžaduje hodně péče, ale přínosy jsou dlouhodobé a je jich mnoho, např. určování stromů, keřů, bylin a hub, pozorování hmyzu a jiných bezobratlých živočichů..." Jana Hančová

"Aby se toho nebáli a šli do toho." Ivana Koubková

"Vybrat si správné místo, kde les vysadit. Za tu práci to stojí, teď už jen čekáme, jak nám les poroste a pozmění okolí školy." Renata Sedláčková.

Za odpovědi děkujeme Mgr. Zuzaně Martinovské ze ZŠ Jana Wericha v Praze 17, Mgr. Zdeňku Burkertovi ze ZŠ Husitská v Nové Pace, Mgr. Janě Hančové ze ZŠ a MŠ Třebotov, Ing. Ivaně Koubkové ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského z Prahy 6, Mgr. Renatě Sedláčkové ze ZŠ a MŠ Ústavní v Praze 8.

Za odpovědi děkujeme: Mgr. Zuzaně Martinovské ze ZŠ Jana Wericha v Praze 17, Mgr. Zdeňku Burkertovi ze ZŠ Husitská v Nové Pace, Mgr. Janě Hančové ze ZŠ a MŠ Třebotov, Ing. Ivaně Koubkové ze ZŠ a MŠ J. A. Komenského z Prahy 6, Mgr. Renatě Sedláčkové ze ZŠ a MŠ Ústavní v Praze 8

Velice nás těší, a zároveň zavazuje, že spolupráci s námi doporučuje všech 5 ředitelů. Učíme se s každou podobnou akcí vylepšovat průběh pro další školy. Lesíky jsou u "našich" škol zatím malinké, jsou však vidět slibné přírůstky a účel – přibližovat dětem přírodu – již zdárně plní. Jako nejčastější potíže s lesíkem ředitelé zmiňují zarůstání plevelem. Stojí za povšimnutí, že s plevelem nebojuje škola, která k přikrytí výsadby použila místo štěpky slámu a do práce o les zapojila svůj ekotým i rodiče školy. Jako "plevel" označujeme nežádoucí bylinné patro, o kterém se děti ve škole stejně učí (botanika) a odplevelování je tak příležitostí k poznávání bylin v terénu. Jako šikovný způsob péče o les doporučujeme zavést ve škole patronáty – jako např. v Nové Pace, kde se o lesík starají vždy 4. a 7. třídy, které mají na starost případný úklid a údržbu.

Zvažujete-li vysazení Školního lesa do kapsy, ozvěte se, rádi vám pomůžeme. Na stránce https://www.lesveskole.cz/skolni-les-do-kapsy/ najdete fotky, videa a další materiály ke stažení. Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.