První Školní les do kapsy vysazen!

25.10.2021

Lepší oslavu Dne Stromů si snad ani neumíme představit! Roční příprava se zúročila! Ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021 si děti u ZŠ Jana Wericha v Praze - Řepích vysadily první školní lesík. Jedná se o Školní les do kapsy, což je lesík, o průměrné rozloze odpovídající ploše tenisového kurtu u školy v městském prostředí, kde pro přírodu obvykle není příliš místa.

Školní les do kapsy si neklade za cíl zalesnit velké holosečné plochy a vyřešit např. kůrovcovou kalamitu. Jeho stěžejním přínosem a velkou přidanou hodnotou je přiblížení přírody dětem a dětí přírodě. Vztah k přírodě se nejlépe pěstuje přímo venku, v zeleni.

Pozitivní energie, kterou celá výsadbová akce vyprodukovala, byla nezměrná. Kladné ohlasy jsou nejen od hlavních aktérů - žáků, ale také od učitelů, rodičů, zástupců městské části Prahy 17 a ostatních účastníků. Výsadbě samotné samozřejmě předcházelo jednání o pozemku, zajištění souhlasných stanovisek a finančních zdrojů, spolupráce s lesnickým odborníkem z Katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity v Praze, půdní rozbor a příprava pozemku na výsadbu.

Zjištění podmínek na místě

Na půdním rozboru se před měsícem podíleli žáci sedmé třídy za pomoci našich kolegů z programu GLOBE. Přivezli jsme na místo hrubé náčiní (krumpáče, rýče) i speciální půdní sondýrky, kterými žáci dokázali vytáhnout ze země 80 cm půdního profilu. Mohli jsme tak společně na 5 místech vyhodnotit kvalitu půdy, její barvu, zrnitost apod. Více o pedologickém průzkumu na místě najdete v článku První škola u nás bude mít svůj Školní les do kapsy https://www.lesveskole.cz/l/prvni-skola-u-nas-bude-mit-svuj-les-do-kapsy/

Příprava místa a výběr stromů

Pro stromy je místní zemina vyhovující, nemuseli jsme půdu proto nijak vylepšovat a rozhodli jsme se jenom pro stržení travního drnu pomocí bagru. Hlídali jsme ho, aby nebral vrchní zeminu zbytečně hluboko, ale aby opravdu jen odtrhnul drny. Vzhledem k tomu, že je škola na sídlišti, je na místě výsadby stromů navážka, a tedy i kamení, zbytky dlaždic a podobně.

S dětmi jsme ve škole diskutovali o tom, jaké stromy by na tomto místě dobře rostly, a které sem patří. Měly už za sebou procházku, kdy mapovaly dřeviny v okolí školy. Finální návrh skladby sazenic připravil Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., kterému děti nakonec daly přezdívku "doktor lesník."

Kromě týmu TEREZY děkujeme za odvahu paní učitelce Javůrkové ze ZŠ Jana Wericha, že do toho s námi šla, a panu Janečkovi z ČZU za elán a zajištění sazenic. Podporovatelům pak za to, že lesík mohl fyzicky vzniknout. Za lesní atmosféru děkujeme i trubačům ze Střední lesnické školy v Křivoklátě, za zalití hasičům z Prahy 17. Největší poděkování patří ale dětem ze ZŠ Jana Wericha a studentům gymnázia Mensa a jejich učitelům, že s výsadbou pomohli, a to s velkým nadšením!

Lesík u ZŠ Jana Wericha má rozlohu přibližně 400 m² a bylo zde vysazeno 1000 stromků! Jsou mezi nimi např. duby, habry, lípy, vrby, olše a další. Je počítáno také s prostorem pro žáky, který bude využíván pro výuku.

Možná se ptáte, a co dál? Máme v plánu vysadit podobných lesíků v příštích letech více. Vytváříme příručku Proč a jak si vysadit svůj Školní les do kapsy, která bude na jaře 2022 k dispozici všem zájemcům. Chceme vám také pomoci v takto mladém porostu vyučovat, připravujeme proto metodiku s lekcemi speciálně pro malé a mladé lesní plochy.

Chce mít i vaše škola obdobný školní lesík, který nejen, že zlepší stav životního prostředí, ale zpestří vám školní výuku a podpoří pozitivní vztah žáků k přírodě? Kontaktujte nás. Se vším vám v TEREZE rádi pomůžeme.

Pustit si můžete i různé reportáže ;)

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-17/15770/v-praze-17-vyroste-novy-les

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/prvni-skolni-les-do-kapsy-jiz-existuje-i-v-cr

https://www.dedoles.cz/skolni-les-do-kapsy

https://www.zs-jana-wericha.cz/akce-zs/les-do-kapsy.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/221411000161022/

https://www.facebook.com/groups/zakaci/posts/10158396754701659/

 Rádio Junior: https://youtu.be/9PXqCVSnNwE


Příběh první školního lesíka do kapsy nám končí evaluační zprávou. Přečtěte si jaký vliv měla výsadba na děti a učitele: 

https://drive.google.com/file/d/152GPH1cT91qu-aT7fyAx36a5mK9izISU/view?usp=sharing

Projekt byl podpořen z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Díky Dedoles se můžete těšit na další lesíky, děkujeme.