V ZŠ Chyšky zkoumají vodu v zahradě

20.03.2017

Základní škola Chyšky je v programu Les ve škole zapojena již několik let. V letošním roce se aktivně zapojily tři třídy 1. stupně.

Autorka: Petra Vaňková                       Pro koho: 1. st. ZŠ, MŠ, Lexikon lesních skřítků 

1. třída s paní učitelkou Lenkou Pešičkovou pracuje podle vlastní metodiky a zaměřují se na život na školní zahradě. Druháci s paní učitelkou Alenou Málkovou postupují podle připravené metodiky Lexikon lesních skřítků. Tato třída dokonce v minulém roce ověřovala metodiku pro prvňáky. Paní učitelka Květa Průšová se se svojí třetí třídou specializuje na problematiku vody.

A co o své práci říkají zapojené učitelky a jejich děti?

"Naše heslo zní: Ekolínku, Ekolínku, udělej si pro nás chvilku - chceme poznat přírodu i tu naši zahradu! Učíme se s tebou rádi, jsme společní kamarádi!
Touto říkankou probouzíme kamaráda Ekolínka, popletu Cibuláka a pomocníčky Kolíčky. Našli jsme je už při zápisu do 1. třídy. Ekolínek nás seznamuje s naší Krásnou zahradou. Vnímáme ji všemi smysly, pozorujeme změny, kterými zahrada prochází v ročních obdobích. Všechno zapisujeme, tedy spíše zatím malujeme do Ekolínkova zápisníčku. Vytvořili jsme si pravidla pro chování v přírodě, zahradě i ve škole. Máme svoje Ekolínkovo logo, které jsme sami navrhli.
V září jsme prožili čas sklizně, staráme se o smyslový chodníček a záhon jahod.
V říjnu byl čas listnatých a jehličnatých stromů. Poznali jsme, že naše lípa má ty nejhezčí barvy podzimu a jediný jehličnatý strom, který opadal, je modřín. Ve výuce využíváme všechny nasbírané přírodniny /kamínky a větvičky hlavně v matematice, plody, listy šišky i v dalších předmětech/.
Listopad je časem pro hmyz a další zvířata v přírodě. Časem přípravy na zimu. Jako detektivové sledujeme hmyzí hotel a zahradní jezírko. Pátráme po všech dutinách a škvírách ve stromech, v suché zídce a pod kameny. V zimě se staráme o krmítka, o ptáčky, hrajeme hry. Chystáme se do místního lesíka, abychom použili svoje znalosti při porovnávání života v lese a v naší Krásné zahradě." Ekolínci 1. třídy a Lenka Pešičková

"Druhá třída je i letos zapojena do programu Les ve škole. Tentokrát má úžasné téma - Záchrana lesních skřítků. Děti budou skřítkům pomáhat a přitom zjišťovat mnoho nového o zvířatech a rostlinách, budou prozkoumávat les, hledat pobytová znamení svého lesního zvířete a odhalovat propojení lesa. Mnoho lekcí se dá uskutečnit v terénu a na to se všichni moc těšíme. Své zážitky a poznatky si budou děti opět zaznamenávat do svých lesních deníků a všichni doufáme, že se nám podaří skřítky zachránit a i letos získat certifikát LESNÍ TŘÍDA." Alena Málková, paní učitelka druháků

"Naše třetí třída letos pracuje na projektu Cesta vody. Do okolí školy se dostala skupina Vodomorů, kteří chtějí vysát veškerou vodu z okolí školy i lesa. Děti je musí přesvědčit, že voda je pro všechny moc důležitá. Jedině tak ochrání les i obyvatele Chyšek před vyschnutím. V rámci projektu se děti starají o školní jezírko, které už bohužel ruka Vodomora zasáhla, a vrbovou chýši." Květa Průšová a její třeťáci

Karolina Tvrdíková, koordinátorka EVVO v základní škole Chyšky, na závěr dodává: "Od začátku tohoto roku jsme také aktivvně zapojeni do projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, vzdělávacího centra TEREZA. Naším cílem bude zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. Žáci si takto získané vědomosti a dovednosti snadněji zapamatují a je pak větší pravděpodobnost, že je praktickým a funkčním způsobem použijí i ve svém životě.