V Plzni škola venku děti baví

01.08.2017

Třída s programem Začít spolu pod vedením paní učitelky Gabriely Hajšmanové má 25 žáků. A více než jiné třídy vyráží na výuku do přírody.

Autorka: Petra Vaňková                                 Pro koho: 1. st. ZŠ, MŠ, Les všemi smysly 

Za uplynulý školní rok se třída prvňáčků z 1. základní školy Plzeň učila venku bezmála 100 hodin. To v průměru vychází okolo třech vyučovacích hodin týdně, což je opravdu mimořádné číslo. Paní učitelka se s dětmi venku nebála učit kromě přírodovědných předmětů také český jazyk, matematiku, tělocvik, hudební a výtvarnou výchovu i mnohé další předměty.

V průběhu školního roku podnikli se svými "ponožkovými" kamarády mnoho výprav do okolí školy. Navštívili oblast rybníků a pravidelně docházeli do přírodní učebny v Arboretu Sofronka. Děti se učily vnímat les všemi smysly, což je vlastně tématem metodiky pro první třídu. Pozorovaly změny v přírodě, zaznamenávaly změny v jednotlivých ročních obdobích a zažily mnohá "ponožková" dobrodružství.

Při svých aktivitách si ale děti jen "nehrály". Naučily se spoustu nového o přírodě, ale učily se v terénu i jiné předměty a aktivně se pohybovaly na čerstvém vzduchu. Svými aktivitami tak žáci naplnili několik cílů programu Les ve škole: tzn. že mají rádi les, zkoumají les, pečují o les a dokáží šetřit les.

"Nejvíc jsem si užila jiný styl učení, a to v přírodě. A co se týče aktivit - poznávání všemi smysly - úžasné byly hry s šátky, domečky pro ponožky, ponožkové divadlo. S dětmi jsme vytvořily nástěnku Les ve škole. Na ní jsou některé výstupy dětí (např. deníky, pracovní listy, ponožky, fotografie). Součástí výstavy je i výstavka přírodnin, lapač zážitků a plakáty dětí. Výstavku máme umístěnou hned vedle třídy a děti jiných ročníků se na ni mohou chodit dívat," říká o programu paní učitelka Hajšmanová, která je zároveň školní koordinátorkou EVVO. "Moc bych chtěla pochválit všechny děti, které se podílely na tvorbě závěrečné prezentace. Musím říci, že se velmi snažily a já pevně věřím, že pobyt v přírodě byl pro ně velkým přínosem," dodává.