ZŠ TYMÁKOV a jejich lesík

03.03.2022

Paní učitelky a děti ze ZŠ TYMÁKOV se aktivně vrhly do programu LES VE ŠKOLE s velkým odhodláním.  Od sousedního obecního úřadu se paní ředitelce Timkové podařilo získat do užívání kousek pozemku poblíž školy. Jsou tam vrby, křoviny, ale i lípa, doubek a pár jasanů. Rádi by část pozemku osázeli dalšími listnatými stromy a v každém ročním období budou  les pozorovat a plnit různé úkoly.

Děkujeme a sdílíme jejich příběh a nadšení.

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Les ve škole. Jedná se o projekt lesní pedagogiky, připravený Vzdělávacím centrem Tereza, který nás bude provázet až do konce školního roku. 

Tento týden se vydali do zimního lesa čtvrťáci, třeťáci a prvňáci.

Děti ze 4. třídy si napřed povídaly o rovnováze v lese. Každý strom, rostlina i živočich si z lesa něco bere a něco mu naopak dává. Listnaté stromy si například berou z lesa plno živin, ale dávají svými plody potravu zvířatům a poté, co shodí listy, dodají opět do půdy řadu potřebných látek. Děti pracovaly v týmech a dozvěděly se, jak udržuje rovnováhu v lese např. kuna, myšice, sojka, žížala atd. Poté už jsme se vydali do terénu. Poznávali jsme listnaté stromy podle kůry, zjistili jsme, že nejen dub si staré listí drží až do nového. Suché listy jsou i na mladých bucích a habrech. Poznávali jsme jehličnany - smrk a borovici - nejen podle jehličí a šišek, ale i podle kůry a podle kořenů. Ty smrkové se plazí po povrchu. Ani modřín bez jehličí a s malinkými šiškami nám není cizí. Mnozí poprvé objevili mohutnou douglasku, jejíž jehličí krásně voní po citrusech. Každý tým si vybral svůj strom, vyfotil se pod ním a bude ho po celý rok sledovat.

Také žáci 1. třídy se rozdělili do týmů a soutěžili. Nejprve poznávali a rozlišovali podle jehličí a šišek základní druhy jehličnatých stromů. Zhlédli videa o tom, jak můžeme v zimě pomáhat zvířatům: kteří ptáčkové přilétají na krmítko, co patří a nepatří do krmítka, se kterými zvířaty se můžeme setkat v lese, co jim dát do krmelce, čím se živí liška, jaký je zimní život v mraveništi a jak žije v zimě veverka. Po svačině jsme se vydali ven a své znalosti jsme si prakticky ověřovali přímo v lese Čilině. Na stromy u oplocenky jsme zavěsili krmení pro ptáčky, které jsme vyrobili při pracovních činnostech ze šišek, tuku a semínek. Počasí nám přálo a soutěž týmů byla velmi vyrovnaná.
Přes cestu nám přeběhl zajíc a nad lesem kroužila káně. Místy byl les rozrytý od divočáků, ty jsme naštěstí nepotkali. Na závěr si děti už v teple ve škole ověřily své znalosti v pracovním listu. Dopoledne se vydařilo, z nasbíraných přírodnin si uděláme výstavku.

Tajemství vody v lese odstartovaly i děti ze 3. třídy, které čeká šest výprav do lesa, jejichž cílem bude zachránit les od Vodomorů. Chtějí ho totiž připravit o všechnu vodu a my mu můžeme pomoci tím, že zjistíme, kde všude se voda v lese vyskytuje, jak funguje koloběh vody v lese a čím je les pro okolní krajinu i vše živé užitečný. V úterý se třeťáci ve třídě seznámili s průběhem projektu, založili si lesní deník, do kterého si budou zapisovat poznatky ze svých výprav, a krásně si ho vyzdobili. Také dostali složky s pracovními listy a hned se začali zamýšlet, co je to vlastně les a kde všude v něm lze najít vodu. Ve čtvrtek 3. února pak během dvou vyučovacích hodin navštívili les za novostavbami. Nejprve hledali známky toho, že je právě teď zima - našli spoustu přírodnin, led i trochu sněhu a pobytová znamení svědčící o přítomnosti zvěře v lese i potřeby jejího dokrmování lidmi. Poté se pokusili (na základě poznatků získaných ve škole) sestavit koloběh vody v lese a zařadit do něj i vhodné přírodniny či obrázky rostlin a živočichů. Věříme, že se dětem bude lesní bádání líbit a brzy si osvojí jiný způsob výuky.

Fotodokumentace je k dispozici ZDE.

Už teď se těšíme na proměnu lesa na jaře.