Zasaďte si svoji zelenou učebnu

13.03.2020

Někdy od učitelů zaslechneme, že se tolik nedostanou s dětmi ven, protože do lesa je příliš daleko. Jaké by to ale bylo, mít les přímo u školy? 

Autor: Jan Froněk                                                                                    Pro koho: ZŠ, MŠ

Napadá vás ta spousta možností, k čemu by šlo takový prostor využít? Slyšíte to šumění listů a cítíte vůni listovky? Už úplně vidíte své žáky s lupou, pásmem, určovacími klíči?

Představíme si koncept zvaný Tiny Forest neboli malý výukový lesík. Dozvíte se, čím se vyznačuje, čím je pro nás možná překvapivý a proč by nás tohle pojetí mohlo v našich podmínkách zajímat.

MYŠLENKA Z INDIE

Tiny Forest (doslova přeloženo jako malý lesík) začal prosazovat zhruba před 10 lety indický inženýr Shubhendu Sharma jako smysluplnou a krásnou možnost, jak podpořit život a vytvořit příjemné prostředí na vlastní zahradě nebo na firemním dvorku. Rozvíjel dobře prověřenou metodu výsadby původních lesů podle Dr. Miyawakiho a změnil téměř ze dne na den svoji profesi z inženýra v automobilovém průmyslu na lesníka.

V roce 2015 pozvali pana Sharmu do Holandska, aby zkusil svoji metodu i v podmínkách Evropy. Nedaleko Amsterdamu tak roste první evropský Tiny Forest. Příležitosti se chopila blízká univerzita a od založení mapují biodiverzitu na experimentální a kontrolní ploše. Výzkumy užitečnost lesíka potvrzují a v Holandsku proto vzniklo za posledních 5 let již 100 podobných lesíků - díky šikovné, na důkazech založené, argumentaci, a díky nadšení a zapojení mnoha škol a komunit.

V rámci programu LES VE ŠKOLE (Learning About Forests), který je pod hlavičkou FEE (Foundation for Environmental Education), jsem se měl možnost podívat naživo jak na ten první holandský, tak i na mladé irské lesíky. Mezitím se vynořily i podobné pokusy na jiných místech, v některých případech ale postrádají důležité rysy. Proto holandští odborníci popsali jakýsi "standard", jehož naplnění zaručí, že se může mluvit o Tiny Forest, a celý koncept se tak příliš nerozmělní.

Tiny Forest je malý výukový lesík o rozloze zhruba 100 - 200 m2 (představte si tenisový kurt). Je to místo uvnitř obce nebo dokonce na školní zahradě, kde je dobře živočichům stejně jako lidem. Děti se sem chodí učit o původních druzích rostlin a všichni - včetně místních obyvatel - se mají kde setkávat na příjemném a zdravém místě.

TINY FOREST Z HLEDISKA UČITELE

Mít přímo u nosu druhově pestrý lesík je prostě výhra. Biodiverzita našeho lesíka bude s trávníkem nesrovnatelná - možnosti toho, co si můžeme ukázat na vlastní oči, vzrostou. Vytvoříme-li si tam s dětmi posezení, budeme se moci chodit učit do příjemného stínu. Pro děti (malé i velké) je ve škole vzácnou zkušeností učení se praxí - mít možnost změnit své okolí, něco skutečného vytvořit a vidět potom dlouhodobé výsledky své práce. Navíc se v lesíku nemusíme učit zdaleka jenom o přírodě, se stromy lze propojit snad jakýkoli vyučovací předmět (viz www.ucimesevenku.cz). Lze říci, že u dětí rozvíjíme: postoje (být rád venku, ocenit les jako příjemné a "chytré" prostředí, vztah k zeleni obecně), znalosti (o stromech, o lese, o dalších vzdělávacích oblastech), dovednosti (např. badatelské postupy). O efektech učení v přírodě souhrnně pojednává publikace Tajemství školy za školou.

KOLIK VÝUKOVÝ LESÍK MŮŽE STÁT?

Konkrétní příklad z ČR ještě nemáme, opíráme se proto zatím o odhady. Podrobný odhad vychází asi na 70 tis. Kč na 100 m2, což není za zelenou učebnu nijak přehnané. Za určitých podmínek (vyhovující půda, již oplocený pozemek) je pravděpodobné, že může být cena i nižší. Předpokládám, že většina škol půjde cestou dotací - na zelené učebny, na výsadbu, na opatření ke zmírnění dopadů globálního oteplování, apod.

PODROBNÁ KALKULACE:


UČME SE VENKU VE VÝUKOVÉM LESÍKU

Hlavní význam lesíků typu Tiny Forest je výchovně-vzdělávací. Na druhově pestrý výukový lesík lze navázat velké množství učiva. Ve světě i v Evropě jsou dostupné příklady úspěšných projektů. U nás v TEREZE jsme teď ve fázi, kdy zjišťujeme zájem ze strany škol a příležitostně plánujeme přeložit podrobnou příručku. Jsme si vědomi i některých překážek, které ale máme chuť překonávat.

Zaujal vás koncept Tiny Forest? Chcete mít lesík přímo u školy, jen pár kroků od učebny? Napište nám, půjdeme do toho s vámi.

Podrobnější článek o Tiny Forest najdete v časopisu Bedrník: 

Zdroj fotografií: IVN natuur educatie