Za zvířátky do lesa - školáci učí předškoláky

16.04.2018

Ve škole v Lázních Kynžvart úspěšně funguje již několik let myslivecký kroužek, který navštěvují děti až do 6. třídy. Během této doby se také rozvíjí spolupráce s lesními pedagogy a nadšenými rodiči.

Autorka: Pavlína Sedláková                                    Pro koho: MŠ, ZŠ, družiny, kroužky 

Chtěli bychom vám představit zajímavou zážitkovou akci, která byla připravena pro předškoláky mateřské školy Lázně Kynžvart, a na které se podílely i starší děti z mysliveckého kroužku.

Každému malému myslivci byl přidělen jeden předškolák a představili se lesní pedagogové, kteří dětem vysvětlili rozdíl mezi myslivcem a lesníkem.

Potom museli předškoláci přijít na to, k čemu vůbec les slouží. Tady dopomohli školáci a lesní pedagogové je doplnili o funkce, na které sami nepřišli (tzn. relaxační, ochranná, zdroj paliva, zdroj potravy pro zvěř, domov pro zvěř apod.).

Společně jsme si zopakovali Desatero - jak se v lese právně chovat.

Další aktivita byla pouze v rukou dětí. Každý malý myslivec měl na stole připravené puzzle zvířátka, o kterém se předškolák měl něco zajímavého dozvědět. Po sestavení puzzle školáci předčítali z mysliveckých časopisů dětem důležité informace týkající se daného druhu zvířátka.

Pak následovalo vyhledávání stopy příslušného zvířete a na závěr zvířátko hledali na nástěnné tabuli. Úkolem školáka bylo naučit předškoláka jednu souvislou smysluplnou větu o zvířátku, které může najít v lese, který nás obklopuje.

Relaxační chvilku školáci vyplnili předčítáním vlastnoručně složených básniček do soutěže "Toulky přírodou".

Následovalo zhodnocení hodinové akce, předškoláci se postavili před tabuli se svými malými učiteli a měli všem říci název zvířete a jednu zajímavou větu o zvířeti, kterého poznávali během výuky se svým malým učitelem-myslivcem.

Děti byly za skvělou práci od lesních pedagogů oceněni kloboučkem Lesů ČR a omalovánky se zvířátky.

Závěrem jsme se vypravili na vycházku, na které děti poznávaly stopy zvěře, o kterých se učily.

Tato spolupráce bavila nejenom předškoláky, ale hlavně i školáky, kteří si mohli vyzkoušet náročnou roli učitele.