V Ostašově se vypravili ke starým doupným stromům

21.01.2020

V základní škole Ostašov u Liberce se děti učí venku často a napříč různými předměty. Podporu mají nejen u rodičů, ale i u pana ředitele, který s nimi vyráží na výpravy do přírody.

Autorka: Daniela Šťastná                                                              Pro koho: 1. stupeň ZŠ 

Nechte se inspirovat, jak pracuje třída prvňáků pod vedením paní učitelky Daniely Štastné.

V listopadu se společně setkaly děti ostašovské a machnínské. Dali jsme si sraz v Karlově, odtamtud šli do Hamrštejna a starou alejí, kde rostou památné stromy, jsme uzavřeli kruh do Machníně. Když jsme se představili, roztáhli jsme křídla a rozletěli se po loukách. Viděli jsme Jizerky. Každý si přečetl jednu větu o dutinách ve stromech a všem ji řekl. Je skvělé, že už umíme číst věty. Lístečky nám popoháněl silný vítr. Pod dubem čokoládovým jsme si našli žaludy, ty si pak spočítali a porovnávali jejich počty.

Naučili jsme se třídit stromy na CHŇAPKU - toho obejmu jednou dlaní, ŠKRTIČE - toho obejmu oběma dlaněmi, MAZLA - toho obejmu oběma rukama. Na TLUSŤOCHA - už si musíme podat ruce ve dvou. Tři a víc dětí obejmou OBRA. Na naší cestě rostly všechny druhy. (pojmenování stromů najdete v metodice pro 4. třídu, Lesní rovnováha)

Po svačince u pařezových stolů jsme se zaposlouchali do zvuků podzimních ptáků: datla, strakapouda, sojky, krkavce, havrana, káněte, straky a vrány (paní učitelka má jejich zvuky v mobilu na aplikaci). My je poslouchali a zvedali jejich obrázky. Zakukala i kukačka, ale ta je teď v teplých krajích. Na zlatavé trávě jsme všichni, kdo chtěli, váleli sudy.

Hledali jsme dutiny pro ptáky. Dutina vznikne, když odpadne větev, nebo když ji vyklove strakapoud či datel. Našli jsme tam kunu, netopýra, veverky a různé sovy. Tak je nám jasné, proč je důležité, nekácet všechny staré stromy. Brhlík si dutinu zazdívá blátem. I my byli dost od bláta, ale šťastní. Nakonec jsme si očichali nadrcené větve a jehličí a osahali řepu připravenou pro krmení zvířat.

Sepsala Daniela Štastná,
třídní učitelka prvňáků a koordinátorka EVVO, ZŠ Ostašov