Začínáme školní rok rozhovorem s paní učitelkou Jarkou Hrdličkovou ze ZŠ Nebušice

21.09.2021

V TEREZE se snažíme rozjet všechny aktivity a vymýšlet a plánovat další. Ve školách je to vlastně stejné. Jak na začátku školního roku rozjíždějí program LES VE ŠKOLE na ZŠ v Nebušicích? Kde hledá paní učitelka Jarka Hrdličková inspiraci? Jaká je její zkušenost s motivací kolegů? Přečtěte si rozhovor Jana Froňka, koordinátora programu LES VE ŠKOLE, s paní učitelkou Jarkou Hrdličkovou. 

Ahoj Jarko, máte za sebou dva týdny nového školního roku, už jsi zvládla zařadit do výuky něco z programu LES VE ŠKOLE?

Už jsme celý minulý týden byli každý den dvě hodiny v lese Hlásek. Nedělali jsme zatím aktivity přímo z metodiky, ale chtěla jsem využít pěkné počasí a začít hned, aby si děti zvykly, že budeme chodit ven pravidelně. Měla jsem připravené jiné pracovní listy na přírodovědné aktivity.

To je skvělé, a jakou máš letos třídu?

Letos mám třeťáky, jsme klasická škola od 1. do 9. třídy.

Říkala jsi, že si teď využívala jiné listy než z metodik. Jaké to jsou?

Mám obrovskou zásobárnu za 11 let praxe. Mám toho asi tři plné skříně a připravuji podklady i pro kolegy. Dělám si v tom systém, aby to bylo přehlednější i pro ostatní. Najde se u mne zásoba různých výukových tematických kartiček např. o lese, o rostlinách a živočiších lesa, vztahové a různé koloběhy a celý ekosystém z různých úhlů pohledů. I pro starší žáky máme různé pracovní listy, třeba k aktuální situaci kůrovce.

O metodiky LESA VE ŠKOLE je mezi kolegy také velký zájem, jen tomu ještě potřebujeme dát systematičnost a pravidla.

Kde se necháváš inspirovat?

K tematice lesů se toho dá najít na internetu hodně např. Lesy ČR, Lesy hl.m. Prahy nebo Český svaz ochránců přírody mají také pěkné pracovní listy nebo inspiraci. Pořád je kam šáhnout, kolegové třeba na něco narazí a nosí mi to na konzultaci. Ale většinou to není tak pěkně připravené jako máte výukové lekce vy, ty naplňují konkrétní výstupy a mají návaznost na RVP.

Zmiňuješ opravdu dost možností. Máš potřebu ještě něco dalšího vymýšlet, když už se toho dá tolik najít?

Spíš bych to chtěla organizačně propojit s vyučováním. Naplánovat, zda to bude projekt pro jednotlivé třídy na 2-3 hodiny, nebo projekt celé školy. Nebo jak bude daná aktivita využita, třeba formou didaktické hry. V češtině je možné využít narativní metodu, kdy se použije známý příběh, třeba Ferda mravenec - projekt mraveniště. Další metoda může být badatelská a máme také spousty pomůcek a literatury, díky TEREZE a MHMP.

Když se vrátím zpět k programu LES VE ŠKOLE, jak jsi se vlastně dostala k programu?

Už přesně nevím, ale 15 let dělám ve školství a 11 let dělám s metodikami LESA VE ŠKOLE.

Nejdřív jsem znala TEREZU, protože mě vždy EVVO tematika a aktivity zajímaly. Byla jsem s dětmi na různých výukových Terezích programech. To bylo ještě období, kdy TEREZA pořádala akce i přímo pro děti a já neučila, ale byla jsem ekonom.

Když jsem se dostala přímo k programu LES VE ŠKOLE, tak jsem vlastně nevěděla, jak s tou metodikou pracovat. Měla jsem pocit, že mě to svazuje a že je to dost náročné a jak to tedy mám realizovat v praxi. Požádala jsem tedy lektorky LESA VE ŠKOLE a ony ukázkovou výukovou lekci s dětmi udělaly a mně ukázaly, jak na to pedagogicky. Pak ještě proběhly nějaké konzultace a to mne pomohlo a motivovalo.

Jarko, říkáš, jak užitečné pro tebe bylo tu lekci nejdřív vidět v praxi od lektorů LESA VE ŠKOLE. Tuto roli jsi pak ve škole měla ty a ukazovala jsi svým kolegům, jak podle metodiky učit. Co teď tvoji stávající kolegové říkají na tvoje aktivity s LESEM VE ŠKOLE?

Já jsem na to v nové škole nechtěla moc tlačit, ale rovnou jsem dostala roli koordinátorky EVVO. Rok jsem teď k tomu studovala specializační studium a poslední týden v srpnu jsem odevzdávala svou závěrečnou práci Školní zahrada jako přírodní učebna. Začali jsme nejdříve se třemi třídami. Udělala jsem plán EV a při vyhodnocení na konci školního roku se hned přihlásily další třídy. A teď už se chtějí zapojit skoro všechny třídy až po deváťáky.

Na konci školního roku jsem uspořádala společné setkání a zjišťovala, kdo by se mnou chtěl spolupracovat na projektu Školní zahrada jako přírodní učebna, přišlo 22 učitelů z 36. Mluvili jsme o tom, jak budeme proměňovat školní zahradu a jaké má kdo nápady. Ukazovala jsem i lesní metodiky a přihlásili se další učitelé, že by metodiky LESA VE ŠKOLE chtěli taky.

Ještě by mne zajímalo, zda máte LES VE ŠKOLE propsaný i do ŠVP, jak to máte?

Tohle je důležité. V RVP i v ŠVP to vše je, školy se to snaží dělat co nejobecněji, aby to nebylo do detailů. EVVO, lesní ekosystém a ochrana a životního prostředí a lesa tam je.

Co máš v plánu na podzim?

Nejsem sama, kdo má plány, i kolegyně měly pěkné náměty, tak to dáme dohromady. V říjnu se zapojíme třeba do Dne stromů, který je 20. října. Domluvíme se, co využijeme z metodik.

Plánujeme i matematiku v lese Hlásek. Využíváme hezké počasí a už chodíme ven často. Vždy to máme propojené s ochranou životního prostředí a vztahu člověka k němu.

Ještě mě zajímá, jaké jsou reakce dětí na to, když pracuješ podle metodik nebo když se učíte v lese?

Až na výjimky, které radši sedí a nehýbou se, tak jsou děti venku rády a i ti, co jsou převážně nesoustředění, tak se to v lese ztratí a najednou se chytají. Je to o vedení ke všímavosti, některé děti se tam najednou úplně změní, rozpovídají se a všímají si detailů. Velmi rády se všeho dotýkají a sdílejí a je to pro ně až zázračně pozitivní. Ty emoce jsou někdy až dojemné. Samy vyhledávají a všímají si.

Musí se ale dodržovat i nějaké bezpečnostní pravidla. I rodiče jsou nadšení, že jsou děti víc venku.

A poslední otázka. Co bys řekla učitelům, kteří váhají, zda se do LESA VE ŠKOLE zapojit?

Já mám zkušenost, že i ten učitel musí mít k přírodě vztah. Sami to musí mít rádi, jinak je těžké je motivovat a nepřišla jsem na to jak to zlomit.

Takový učitel zas ale může být skvělý třeba v hudbě a obohatí děti něčím jiným. V tom je dobré mít ve škole tým.

Ano, ale na druhou stranu to, že se o tom ve škole jenom víc mluví a sdílíme naše aktivity na facebooku a na stránkách školy, tak se mi přihlásilo jednou tolik učitelů, aniž bych za nimi šla. Jen na doporučení kolegů, to leckdy stačí, ale když to nemají v sobě tak to asi nezlomíme.

Jarko, děkuju moc za rozhovor, ať se ti daří motivovat co nejvíce učitelů a podaří se nastavit si funkční systém plánovaní a sdílení.

Díky Honzo, ať se vám daří získat co nejvíce učitelů a škol do programu. Je to pro děti skvělá a moc důležitá věc.