První škola u nás bude mít svůj Školní les do kapsy!

22.09.2021

Na jaře se nám podařilo najít pražskou školu, které se myšlenka lesíka u školy zalíbila, měli pozemek u školy, který by se hodil a chuť vyzkoušet něco nového. A tak se od jara na Základní škole Jana Werich v Praze Řepích chystá podzimní výsadba školního lesíka.

Kde se ten nápad vzal?

V roce 2017 se na jednom ze setkání mezinárodního programu Les ve škole (LEAF) Honza Froněk, koordinátor programu u nás, nadchl pro projekt, který tehdy představili lidé z nizozemské organizace IVN www.ivn.nl. Byl to právě anglicky nazývaný Tiny Forest (lesík), tedy koncept malých školních lesíků nebo taky, jak jim říkáme "lesů do kapsy".

Po světě už propojuje lidi s přírodou více než 3000 lesů do kapsy, ať už na školních, obecních nebo soukromých pozemcích. Proč to tedy nezkusit i u nás?

Spojili jsme se s odborníky na les a ve spolupráci s Katedrou ekologie lesa na České zemědělské univerzitě v Praze jsme promysleli postup výsadby.

Na rozdíl od projektu Školní les https://www.skolniles.cz/, za kterým stojí školské zařízení Chaloupky, není les do kapsy lesem v tom pravém slova smyslu. Nevysazuje se na pozemku určeném k plnění funkce lesa a jeho velikost je oproti lesu spíše remízková či zahradní. Díky své blízkosti k lidem je však jeho význam stejně velký a přináší výhody skutečného přirozeného lesa.

Jak probíhají přípravy sázení na ZŠ Jana Werich v Praze Řepích?

Na školním pozemku v Praze-Řepích plánujeme vysadit s dětmi 1000 stromů, to už je pěkná porce! A je potřeba postupovat po jednotlivých krocích.

První úspěch byl, že se nám podařilo najít školu, která by to s námi chtěla zkusit a má v blízkosti školy pro lesík místo.

Po domluvě s paní ředitelkou a školní koordinátorkou EVVO jsme společně připravili projektovou žádost. Pozemek je sice školy, ale spadá pod vlastnictví městské části, takže jsme záměr nechávali schválit odbor správy majetku a odbor životního prostředí. A i tentokrát jsme měli štěstí. Záměr byl schválen a naše žádost o finanční podporu u Magistrátu hl. m. Prahy uspěla.

Aby měl projekt úspěch a školní lesík se využíval ve výuce, rozhodli jsme se o něm informovat co možná nejvíc učitelů. Uspořádali jsme proto pro učitelský sbor v přípravném týdnu krátkou přednášku o tom, co se chystá, proč a jak se bude u školy sázet. Bude to přece jen vyžadovat i uvolnění dětí z výuky, tak je dobré, aby všichni věděli, že je to pro dobrou věc.

A pak už jsme se mohli pustit do samotné práce. Domluvili jsme se s kolegy z programu GLOBE, že nejprve s žáky zjistí, jakou půdu na pozemku mají, aby pak mohli vybrat druhy, kterým se tam bude dařit. Pedologický průzkum proběhl 16. září a měl úspěch. Podařilo se ulovit i pár žáků, kteří měli zájem udělat z akce reportáž. S pomocí kolegyně z Mladých reportérů pro životní prostředí , která je vybavila dovednostmi snad vznikne kvalitní reportáž nejen z pedologického průzkumu, ale i z dalších akcí.

Dalším krokem bude žákovský průzkum okolí, zmapování dřevin, které tam rostou a jak se jim daří. Na základě půdního rozboru a průzkumu okolí žáci navrhnou, kterým dřevinám by se v jejich lesíku mohlo dařit. Svůj návrh představí odborníkovi na stromy, lesníkovi, a společně ho porovnají s jeho návrhem a zvolí konečný seznam druhů, které budou sázet. Mezi tím už je domluvený malý bagr, který pomůže odstranit drn na povrchu, aby se pak lépe sázelo a aby lesík v příštích letech nezarůstal travinami.

Až bude plán výsadby připravený, plánuje se velká propagace SÁZENÍ, do které se má zapojit celá škola.

Výsadba proběhne 20. října na Den stromů! V plánu je zapojit do ní všechny žáky i učitele. Každý bude mít v lesíku svůj strom.

Sledujte další průběh výsadby prvního školního lesíka u nás. Průběžně vás budeme informovat nejen o průběhu, ale i o dalších věcech spojených s lesem do kapsy. Těšit se můžete i na příručku, která vás celým procesem provede.

Láká vás také mít svůj les do kapsy?

Ozvěte se nám. Těšíme se!

Tým Lesa ve škole

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.