Ministerstvo školství doporučuje učit i venku

06.10.2020

MŠMT před několika dny vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Týká se také venkovní výuky.

Autorka: Petra Vaňková 

"Při prezenční výuce je vhodné, pokud to lze, zařazovat vzdělávací aktivity pořádané venku - na školní zahradě, hřišti, parku a okolí školy, kde nedochází ke kumulování více osob. Zde lze realizovat nejen projektovou výuku a činnosti v rámci výchovných předmětů, ale i některé běžné rozvrhové hodiny. Tato praxe významně snižuje epidemiologická rizika, zlepšuje celkovou zdravotní kondici, koncentraci a přispívá k well-beingu dětí/žáků/studentů i učitelů."
Volně ke stažení doporučení najdete například zde (odstavec 3.1 na straně 7).

POZITIVNÍ OBRAT

Vnímáme, že jde o velký posun k lepšímu ze strany ministerstva. Protože ještě na jaře jsme řešili jejich rozhodnutí, ze kterého vyplývalo v podstatě opačné stanovisko. Školám tehdy nebylo doporučováno, aby děti během výuky chodily ven. Z toho důvodu se sepisovala i petice Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě a za TEREZU jsme ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Lipkou a Chaloupkami napsali dopis, ve kterém jsme žádali o úpravu. Nyní se situace obrací a také na ministerstvu uznávají, že výuka venku prospěje dětem i učitelům.

Je také úžasné, jak se výuka venku na školách stále více rozšiřuje i bez ohledu na epidemiologická opatření. Jak vyplývá z dotazníků škol zapojených v programu Les ve škole, kterých se nám letos sešla stovka, každý týden chodí na výuku venku zhruba čtvrtina zapojených škol a desetina škol se učí venku dokonce denně! To je skvělý výsledek ve srovnání s uplynulými roky, kdy se venku učily děti spíše zřídka a především v alternativních školách.

JE UČENÍ VENKU RIZIKOVÉ?

Mnozí rodiče i učitelé vnímají učení venku v přírodě jako příliš riskantní a málo bezpečné. Děti se mohou zranit, ztratit nebo zašpinit. I s těmito riziky se však dá úspěšně pracovat. Odměnou je radost z pobytu venku a větší zapojení žáků. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. Díky tomu, že se učí prostřednictvím objevování a zkoumání, dokážou si získané poznatky lépe zapamatovat, lépe pochopí přírodní zákonitosti a jejich souvislosti. Výuka je přitom bezesporu daleko víc baví. A díky tomu potom baví i samotné pedagogy.

"Učení v přírodě je pro mě smysluplné a přirozené. Děti jsou spokojené, mají dobrou náladu a navíc jsou více pozorné." Dagmar Židů, ZŠ Turnov

7 DŮVODŮ, PROČ UČIT VENKU

1. Děti učení venku baví

Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

2. Zvyšuje zájem o učení

Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Snižuje se počet absencí.

3. Zlepšuje vzdělávací výsledky

Co se naučíme skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

4. Podporuje zdraví dětí

Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí.

5. Děti i učitelé jsou spokojenější

Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

6. Posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli

Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí.

7. Učit venku je přirozené

Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

"Ve volné přírodě jsou děti mnohem bezprostřednější a mohou více projevit své osobnostní rysy. Navíc spojujeme výuku s praxí a např. živá ještěrka v lese je stokrát zajímavější než na obrázku."
Jana Vejmelková, ZŠ Fantova Kaplice

Chcete vědět víc? Přečtěte si knihu TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU, která je volně ke stažení přímo tady.

TIPY, JAK UČIT VENKU

Materiálů a pracovních listů k učení venku vzniká již celá řada. Můžete se zapojit do dlouhodobého projektu Les ve škole, kde jsou připravené metodiky pro každý ročník celé ZŠ. Nebo si vyberte aktivity pro jednotlivé předměty a témata a čerpejte z nápadů programu UČÍME SE VENKU. Pro menší děti s rodiči je tu program JDĚTE VEN.

"Jsme přesvědčeni, že prolínání výuky a projektu Les ve škole je obrovskou příležitostí propojit mnoho předmětů. Rády pracujeme s dětmi mimo školní budovu - užily jsme si to."
Andrea Hendrichová, ZŠP Roudnice nad Labem

UKÁZKA AKTIVITY Z WWW.UCIMESEVENKU.CZ:

ŠIFRY Z PŘÍRODNIN

VÝZVA: Otestujte své šifrovací i detektivní schopnosti. Pomocí přírodnin vytvořte tajnou šifru. Kdo dokáže dekódovat-přečíst vaše slovo?

CO BUDEME POTŘEBOVAT: přírodniny, rovnou zem či papír, případně tužku/křídu a fantazii

1. MAPOVÁNÍ PŘÍRODNIN
Rozhlédněte se a prozkoumejte okolí. "Jaké přírodniny najdete? A na jaká písmenka začínají?"... Pokud je chladno nebo fouká, vyrazte na procházku s taškou či košíkem a posbírejte přírodniny (šetrně) a šifry si poskládejte až někde pod střechou či v závětří.

2. ŠIFRUJEME SLOVA
Teď už jen vymyslete slovo, které můžete napsat/zašifrovat pomocí prvních písmen dostupných přírodnin. Pokud nemáte nějaké písmeno, můžete si ho dopsat tužkou na papír nebo křídou na chodník.

3. HÁDANÍ
Nakonec si představte své šifry a zkuste si je vzájemně uhádnout. Podle času a chuti můžete poskládat každý jedno či hned několik zašifrovaných slov. Doporučujeme zahrát si několik kol, každé další kolo bývá náročnější či veselejší.

4. ŠIFRY Z CIZINY
Kdo si troufne, může zkusit šifrovat z přírodnin nejen v českém jazyce. Co pojmenovat přírodniny například v angličtině? A jaké poskládat slovo?

TIPY:
- Testujte šifrování pomocí přírodnin v různých prostředích a v různou roční dobu. Děti tak objeví, jak se mění spektrum a dostupnost přírodnin od jara do zimy.

- Nechte dětem na šifrování dost času, pokud je baví, vymyslí pokaždé něco nového. Třeba jiný způsob zašifrování či jinou hru s přírodninami, které si sesbíraly

- Vyzkoušejte si šifrování nejprve venku s přírodninami a pak přidejte i další předměty, které najdete venku či pod střechou. Kde se vám skládá snadněji? Kde musíte zapojit víc kreativity?