Lexikon lesních skřítků v ZŠ Kbely

09.03.2020

Paní učitelka Klára Havrdová vedla v loňském roce druháky v ZŠ Kbely. Nechte se inspirovat, jak pracovali s metodikou Lesa ve škole.

Autorka: Klára Havrdová                                                               Pro koho: 1. stupeň ZŠ 

Z metodiky pro druháky LEXIKON LESNÍCH SKŘÍTKŮ jsem byla nadšená a udělala jsem z projektu celoroční hru.
Skřítci nám psali spoustu dopisů navíc, než jen ty z metodiky. Děti plnily různé úkoly, a nejen ty lesní :) V dopisech skřítci reflektovali vše, co se ve třídě odehrávalo. Krásně se nám téma podařilo propojit i s tématy primární prevence, osobnostně sociální výchovy a ostatně propojili jsme projekt se všemi předměty.

Na konci školního roku jsme vytvořili finální plakát dle metodiky a děti hledaly poklad od skřítků jako odměnu. V pokladu měl každý svého malého skřítka na památku. Děti byly dojaté a hned začaly skřítkům vyrábět domečky. Nejdojemnější pro mě bylo, že si děti vůbec nebyly jisté, zda je to doopravdy nebo je to hra. Nikdy jsem jim neprozradila, že dopisy píši já a skřítky jsem také ušila já. Hrála jsem s nimi a děti tomu stále více věřily a stále více chtěly skřítkům opravdu pomoci.

Během roku se nám líbily všechny výpravy do lesa. Zejména pak výprava za pobytovými znaky. Děti úplně nově vnímaly les, jinak se k němu a v něm pak chovaly. Všímaly si detailů, vůně, zvuků. Všechno sbíraly a zkoumaly. Nasávaly energii ze stromů, vleže ze země, z ticha...

Myslím, že dětem v lese bylo celkově moc dobře a při každé výpravě objevily něco nového. Stále stavěly skřítkům domečky, tvořily jejich obrazy. Chtěly vše poznávat. Nosili jsme si z lesa různé přírodniny, které jsme pak pozorovali pod mikroskopem. Děti se naučily pracovat s atlasy a vyhledávat si informace.

Jedna dívka napsala do svého lesního deníku:

V lese se mi líbí, cítím se tam velmi svobodně. Přišlo mi, že mi dává energii. Hodně jsem se uvolnila a uklidnila.

Při pobytu na škole v přírodě děti dokonce zjistily, že les v dešti a po dešti má také svoje kouzlo. :-)

Letos jsem již na jiné škole (ZŠ Můj projekt), ale s metodikami Lesa pracuji dále. Máme třeťáky a začínáme TAJEMSTVÍ VODY V LESE."

sepsala Klára Havrdová (paní učitelka ze ZŠ Kbely, nyní školní metodička prevence v ZŠ Můj Projekt)