JSTE ZAPOJENÍ DO PROGRAMU LES VE ŠKOLE?  Můžete poznat les i jinak, výhodněji.

17.01.2024

NAVŠTIVTE STEZKU KORUNAMI STROMŮ V KRKONOŠÍCH. 

SE SLEVOU NA VSTUPNÉM a PRŮVODCEM ZDARMA.

NEZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ PRO 25 dětí a 2 pedagogy + průvodce 6.050,- 

CENA PO SLEVĚ (15%) 4.500,-

Rádi bychom vás a vaše žáky pozvali na Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.

Není to jen lákadlo pro turisty, ale nenahraditelná výuková pomůcka pro žáky základních škol. Stezka dostane žáky z "šedé" teorie ve třídě do "zeleného" stromu života.

Žáci si prohlédnou les od kořenů po vrcholky stromů. V jednoduché, a tím jedinečné, pedologická expozici zjistí, jaké jsou základní atributy půdy. Získají odpovědi na otázky: kdy je půda živá, proč jsou živé organismy v ní slepé nebo kde se berou v půdě živiny. Rozhodně je neubijeme mnoha nestravitelnými informacemi.

Lesy kolem stezky jsou druhově bohaté, není to smrková monokultura. Roste v nich několik generací stromů, najdete v nich mrtvé dřevo V době, kdy většinu smrkových lesů střední Evropy devastuje kůrovec, jsou lesy kolem Stezky dobrý modelový příklad toho, jak si takový les poradí s kůrovcem.

Stezka umožňuje žákům vidět na vlastní oči klíčové vztahy v lesním ekosystému.

Návštěva naší Stezky doplňuje vzdělávací oblast Člověk a příroda – 5.6.3 Přírodopis (např. Význam rostlin a jejich ochrana, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody, Životní prostředí atd).

Exkurze spolu s odborným průvodcem splňuje podmínky pro čerpání dotace z MŠMT na základě některé z výzev – ŠABLONY OP JAK.

JSTE ZAPOJENI DO PROGRAMU LES VE ŠKOLE? Odborného průvodce ze Správy Krkonošského národního parku VÁM rádi poskytneme zcela zdarma v období od února 2024 do červena 2024.

Zdarma mohou žáci a jejich doprovod využít i oblíbenou atrakci na Stezce – suchý tobogán, který je atraktivní alternativou cesty z korun stromů zpět ke kořenům.

Pro žáky máme navíc nové hřiště – Emilův lesní svět, 1200 m² s unikátními prolézačkami, které svými názvy tematicky zapadají do konceptu Stezky.

Žáci si odnesou to, co je z ekologie opravdu to důležité.

Jan Froněk z programu LES VE ŠKOLE: "Stezka byla pro mě velkým pozitivním překvapením! Líbí se mi, jak její průvodci dokáží předat spoustu informací o lese zábavným a stravitelným způsobem. Pro školní skupiny návštěvu mohu jen doporučit."

ZAPOJENÍ V PROGRAMU LES VE ŠKOLE ZÍSKÁVAJÍ:

Průvodce zdarma do konce června 2024. Ušetříte 800,-.

Sleva 10%  platí v květnu, v červnu, v září a v říjnu.

Sleva 15% platí pro ostatní měsíce.

Pedagog zdarma (15+1 a 25+2).

A na závěr si můžete dát zvýhodněné obědové menu.

MÁTE ZÁJEM TUTO NABÍDKU VYUŽÍT? NAPIŠTE NÁM NA: jitka.nedbalova@terezanet.cz.