Chodíme ven za každého počasí

04.06.2019

Škola Můj projekt, která sídlí na pražském jižním městě, se do Lesa ve škole připojila teprve nedávno. Zkušenosti s učením venku ale mají obrovské, do přírody chodí za každého počasí.

Autorka: Petra Vaňková                                               Pro koho: 1. stupeň ZŠ a družiny 

Odpolední družinu jsem navštívila v polovině května a zrovna byl chladný a deštivý den. Přesto vyrazili do lesa. Přinesla jsem škole pomůcky pro venkovní výuku, které vychovatelky prakticky využily do terénní lesní hry a děti si je v závěru našly jako poklad.

V Kunratickém lese na nás čekalo několik stanovišť, které jsme hledali pomocí fotografií. Každý obrázek měl v sobě nápovědu, kudy se máme vydat dál. Tak jsme došli až k pokladu. V závěru si děti s vychovatelkami udělaly krátký hodnotící kruh a vyrazily zpátky do školy, která je odsud pár stanic autobusem.

Paní učitelka Katka Vránková, která letos vede družinové děti, využívá metodiky Lesa ve škole především pro 1. a 2. třídu. Pro aktivity v družině z nich vybírá to, co se jí zdá zajímavé.

Ve Škole Můj projekt se učí venku pravidelně, nejméně jednou týdně realizují výuku mimo školní budovu. Její náplň v nižších ročnících navazuje na tematický plán, ve vyšších ročnících pak na vlastní projekty a výukové plány dětí, popř. sociální praktikum. Díky jedinečné lokalitě, ve které škola působí, děti získávají širší prostor, ve kterém se bezpečně pohybují, přirozeně vzdělávají a za který aktivně, například formou projektů, vyjadřují svou odpovědnost. Do výuky venku každý z učitelů přirozeně vnáší kus sebe a své osobní zaměření. Venku se učí ve všech předmětech, ve školní družině dělají projekty zejména v rámci prvouky a přírodovědy. Z 19 pedagogů jich venku učí neuvěřitelných 13.

"Jsme malá inovativní škola, která jde za vizí smysluplného vzdělávání. V čem vidíme smysl? V rozvoji jedinečného potenciálu každého dítěte, v respektu k jeho osobnosti a individuálnímu stylu učení, v podpoře spolupráce a respektujících vztahů a v nabídce inspirativního prostředí. Snažíme se o přirozené propojení školy a skutečného života, pravidelně se proto učíme i mimo budovu školy. Je pro nás důležitá smysluplnost aktivit, kterými se děti a učitelé zabývají, jejich vzájemné propojení a vnímání v hlubších souvislostech," komentuje koncepci ředitelka školy Iveta Jonášová.